Samarbejde med forældre om børns læring

I Hoppeline ser vi forældrene som en vigtig samarbejdspartner. Vi hjælper det pædagogiske personale med at formidle Hoppelines formål, værdier og indhold ved at tilbyde introduktionsbreve og forslag til Hoppeline-aktiviteter, som kan foregå i hjemmet. Desuden kan forældrene selv læse vores fortællinger  og  se billederne fra Hoppeline på hjemmesiden www.hoppeline.dk. Her kan de også finde tegneark, opskrifter, lege, musik, massagefortællinger og meget  andet,  der  passer  til  fortællingerne.  Vi opfordrer forældrene til at lege med derhjemme og derved understøtte den læring, der foregår i daginstitutionen.

Samarbejdet mellem forældre og dagtilbud er vigtigt for børns trivsel og læring. I den nye lovgivningsmæssige ramme, der blev vedtaget i Folketinget i maj 2018 vedrørende dagtilbuddets styrkede pædagogiske læreplan, er forældresamarbejdet sat i fokus. Dagtilbuddet skal som en del af arbejdet med den pædagogiske læreplan tydeliggøre, hvordan det samarbejder med forældrene om børnenes læring. Ingen er i tvivl om, at der allerede er forældresamarbejde i institutionerne. Det nye er, at pædagogerne i endnu højere grad skal bringe børns læring ind i samarbejdet, italesætte læring og indtænke, hvordan samarbejdet om det enkelte barns læring bedst tilpasses de enkelte forældres behov.

Det vil vi gerne hjælpe med i Hoppeline! Derfor udbygger vi løbende ideerne til, hvordan forældrene kan inddrages.

By

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *