OM HOPPELINE

Hoppeline er et sundhedsfremmende projekt målrettet dagtilbud for børn i alderen 1½-6 år. Målet er at styrke børnenes positive oplevelser med bevægelse gennem leg i et fantasifuldt univers der samtidig styrker børnefællesskabet.
Projektet er støttet af Nordea-fonden i et samarbejde med Det Nationale Videncenter KOSMOS under UC SYD der driver og har udviklet projektet.

Fundamentet i projekt Hoppeline er bevægelsesfortælling, som har til hensigt at understøtte pædagogers arbejde med at gøre det legende og bevægelsesglæden til bærende elementer i pædagogisk tilrettelagt aktivitet i forhold til Den styrkede pædagogiske læreplan.
Hoppeline projektet har udviklet et fleksibelt materiale, som kan anvendes på alle tidspunkter af året med forskelligt fokus. I kan vælge at fortælle sammen med en stor eller en mindre børnegruppe, og I kan benytte fortællingen og materialerne i den rækkefølge, I ønsker, og med den intensitet, der passer ind i jeres pædagogiske hverdag.

Hoppeline materialet kan downloades og benyttes frit.

Hjertet i projekt Hoppeline er bevægelsesfortælling, som har til hensigt at understøtte pædagogers arbejde med at gøre det legende og bevægelsesglæden til bærende elementer i pædagogisk tilrettelagt aktivitet.
Hoppeline er et fleksibelt materiale, som kan anvendes på alle tidspunkter af året med forskelligt fokus. I kan vælge at fortælle sammen med en stor eller en mindre børnegruppe, og I kan benytte fortællingen og materialerne i den rækkefølge, I ønsker, og med den intensitet, der passer ind i jeres pædagogiske hverdag. Vejledning, som I kan downloade her, er ment som inspiration og en mulighed for at orientere sig i projektets pædagogiske værdigrundlag og materialeudbud. Hvilke pædagogiske muligheder, I vælger at forfølge, og hvordan I bruger materialet, er helt op til jer. Husk at tjekke Hoppelines YouTube-kanal og Facebook.

Projektet er en succes med over 3.000 tilmeldte dagtilbud der gennem projektperioden har fået tilsendt fysisk materiale. Idet projektet har nået sin maximale kapacitet er det på sigt ikke muligt at få tilsendt fysisk materiale, men materialet kan frit og gratis downloades fra hjemmesiden.

Pædagogstuderende og elever på pædagogisk assistentuddannelsen fra UC-regi kan kontakte biblioteket på eget bibliotek på uddannelsen med henblik på lån af en ”Hoppeline kuffert” som alle UCér i Danmark har modtaget et eksemplar af til udlån.

Med venlig hilsen
Dorthe Christiane Zinck Iversen, 72 66 54 47 – dciv@ucsyd.dk
Projektleder Hoppeline

Læs om Hoppelines teoretiske og pædagogiske værdigrundlag her og få inspiration til, hvordan Hoppeline kan bruges i praksis.Hoppeline har til formål at give børn i dagtilbud:

•    positive oplevelser med bevægelse, hvor børnefællesskabet styrkes, og hvor der gives fælles råstof som inspiration for egen leg
•    læring med udgangspunkt i bevægelse og et fantasifuldt univers

Hoppeline ønsker at tilbyde pædagogisk personale:

•    et materiale, hvor kropslighed, fantasi og det legende er udgangspunktet for arbejdet med læreplanstemaerne
•    en bevægelsesaktivitet med fokus på det pædagogiske personales æstetiske formidling og evne til at bevæge både krop og sind hos børn
•    et fleksibelt materiale, som giver plads til faglighed
•    en bevægelsesaktivitet, som giver plads til børns differentierede deltagelse
•    en mulighed for at inddrage det nære uderum til at skabe fælles legende fysisk aktivitet