Hoppeline-holdet

Dorthe Christiane Zinck Iversen

Projekleder

Dorthe er projektkonsulent i Videncenter for Sundhedsfremme, hvor hun arbejder med udviklings-, forsknings- og innovationsprojekter. Dorthe er lektor i pædagogik og uddannet cand. pæd. pæd., master i socialt entreprenørskab og socialpædagog. Læs mere om Dorthe på: https://www.ucsyd.dk/medarbejdere/dorthe-christiane-zinck-iversen-dciv

Lise Hostrup Sønnichsen

Udviklingskonsulent i Hoppeline

Lise er ph.d. studerende ved Kolding Designskole og ansat i UC SYDs forskningsafdeling. Lise er oprindeligt uddannet ergoterapeut med speciale i børn og har i mange år arbejdet ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Hun har en master i børne- og ungdomskultur og en kandidatgrad i almen pædagogik fra SDU. Læs mere om Lise på https://www.ucsyd.dk/medarbejdere/lise-hostrup-sonnichsen-lhos

Dorte Kjærholm Rizzi

Udvikler af værkstedsaktiviteter i Projekt Hoppeline

Dorte er lektor ved pædagoguddannelsen i Aabenraa og læreruddannelsen i Haderslev, hvor hun arbejder med undervisning på det kunstneriske område. Hun er dybt optaget af facilitere og rammesætte æstetiske værkstedsaktiviteter, der kan udfordre til undersøgende og eksperimenterende processer. Dorte er uddannet kunsthåndværker og folkeskolelærer. Hun har en master i børne-og ungdomskultur. Læs mere om Dorte: https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/dorte-rizzi(95c47b09-672b-4e08-87a8-7ab063532831)/cv.html

Lotte Gilbert Langseth

Underviser på Hoppeline Højskole og Hoppeline ambassadør UC SYD

Lotte er adjunkt ved pædagoguddannelsen i UC Syd, hvor hun arbejder med musik og bevægelse. Hun er uddannet sang- og musikpædagog fra musikkonservatoriet og har i en lang årrække arbejdet med at efteruddanne lærere og pædagoger. Lotte er meget optaget af at bruge kroppen som instrument og af at opbygge relationer ved hjælp musikken

Johanna Möller

Social Media ansvarlig

Johanna har været tilknyttet Hoppeline projektet som studerende, da hun læste erhvervsprog og it-baseret markedskommunikation på UC Syd i Haderslev. Efter afslutning af hendes uddannelse hoppede hun med på Hoppeline-teamet som Social Media ansvarlig og sørger for at holde alle vores følgere opdateret på hvad der rører sig hos Hoppeline.

Eva Rose Rechnagel

Underviser på Hoppeline Højskole og Hoppeline ambassadør Københavns Professionshøjskole

Eva er underviser i sundhedsfremme og bevægelse på Københavns Professionshøjskole og har arbejdet med børn, unge, leg, idræt og bevægelse i mange forskellige sammenhænge. Eva er lektor i bevægelsesfag og Cand.scient i idræt og friluftsliv samt master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme.

Esther Bak Olesen

Controller for Projekt Hoppeline

ebak@ucsyd.dk

telefon 72665258

Ulla Pedersen

Kommunikationsmedarbejder i Hoppeline

Ulla er lektor i Videncenter for Sundhedsfremme ved UC SYD. Hun arbejder med udviklingsopgaver og undervisning og er også tilknyttet som konsulent ved den sundhedsfremmende skole i Europa, også kaldet SHE. Ulla er uddannet ergoterapeut og har en master i sundhedspædagogik. Læs mere om Ulla på https://www.ucsyd.dk/medarbejdere/ulla-pedersen-uped .

Mona Gerstrøm

Konsulent på sprogaktiviteter i Projekt Hoppeline

Mona er lektor ved Udvikling og forskning i UC Syd. Hun arbejder primært som underviser på Pædagogisk Diplom med moduler i det specialpædagogiske og logopædiske felt. Mona har en Master i sprogtilegnelse og flere års praksiserfaringer som specialundervisningslærer og tale-hørekonsulent. Læs mere om Mona. https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/mona-lise-gerstroem(4ff070f9-9d6b-456d-91f2-51eb2a76fc85)/cv.html

Julie Flansmose

Grafik, tegning og tekst

Julie er uddannet folkeskolelærer og multimediedesigner, men har de sidste 12 år arbejdet med reklame og illustration. Hun brænder for at lave de skæve, sjove og kreative grafiske løsninger og visuelle universer.

Pernille Germansen

Musik og sang

Pernille har spillet musik og skrevet sange for børn i mange år. Hun underviser i rytmik på Gøsselskolen og hos Rytmik for Børn i København. Hun har et musikalsk grundkursus fra Kolding Musikskole og en efteruddannelse på Rytmisk Musikkonservatorie i Leg, musik og bevægelse v. Lotte Kærså. Derudover er Pernille Bachelor i Performance Design og Journalistik fra RUC

Victor Dybbroe: Percussion
Calle Brickman: Piano, Würtlizer
Tobias Dall Mikkelsen: Bas
Nikolaj Dall Mikkelsen: Trommer
Pernille Germansen: Komposition og projektledelse

Her et billede af nogle af de studerende, som har bidraget til udviklingen af Projekt Hoppeline

Liste over studerende fra grunduddannelserne, der har været involveret i Projekt Hoppeline i 2016

Ernæring og Sundhed i Haderslev
Majbritt Sørensen, Charlotte Fogh Høyer, Sasha Frederiksen, Rikke Kammer Kjeldsen, Alette Sherpa Damm Søgaard, Alisa Sailegtim, Anandia Egebæk, Majbritt Sørensen, Elsebeth Fuglsig Helgesen

Pædagoguddannelsen i Kolding
Jennifer Moor, Fie Liv Skøtt Abramsson, Rikke Tuomela Oesen, Karina Backmann, Wendie Raben Larsen, Maiken Petersen, Louise Skov Buch, Lise Kamuk, Ronnie Thesbøl, Charlotte Knudsen.

Ergoterapeutuddannelsen
Gitte Mie Sørensen, June Coline Clausen, Gitte Jensen, Camilla Laursen, Birgitte Larsen

Fysioterapeutuddannelsen
Anja Mortensen