Taktile fortællinger

Taktile fortællinger 1½-3 år 2020

Taktile fortællinger 1½-3 år 2019

Taktile fortællinger til Hoppeline og den store hoppedansefest 2020

Taktile fortællinger til Hoppeline og Bissebøvsen 2019

Taktile fortællinger til Hoppeline og den grønne trylledrik 2017