Sprogudvikling

Vi ved, at kommunikation og sprog er centralt, når børn skal være med i fællesskaber, og når de går ind i eller vedligeholder venskaber. Det er vigtigt, at de kan kommunikere, øve sig i både det mundtlige og kropslige sprog. Leg og bevægelse fungerer som en slags øvelsesbane for barnets verbale og non-verbale kommunikation, ordforråd og sætninger. Men det kommer ikke af sig selv – vi skal støtte og gøre det på den rigtige måde, for eksempel ved at deltage i og sætte rammerne for børns leg.

Hoppeline er på vej med helt nyt materiale til at understøtte børns sproglige erfaringer, og I kan godt glæde jer! Vi indarbejder læreplansteamet “Kommunikation og sprog” i historier og aktiviteter ved at kobler leg og bevægelsesglæde med sproglig stimulation og udvikling. Og vi har særligt fokus på de børn, som ikke selv indgår i samtaler, lege og aktiviteter. Det betyder, at vi giver det pædagogiske personale redskaber til at inddrage børnene endnu mere i fortællingerne om Hoppeline og Frækkefrø.

By

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *