OM HOPPELINE

Hoppeline er et sundhedsfremmende projekt støttet af Nordea-fonden og arrangeret af Videncenter for Sundhedsfremme/UC SYD og Det Nationale Videncenter KOSMOS. Projektet løber fra august 2016 til efteråret 2018. Alt materiale er gratis, og derfor er der et begrænset antal pladser.

Projektets aktiviteter har til hensigt at:

  • bidrage til det sundhedspædagogiske arbejde i daginstitutioner ved at tilbyde let tilgængeligt og gratis sundhedspædagogisk materiale med baggrund i læreplanstemaerne
  • give børn positive erfaringer med bevægelse
  • give børn i daginstitutioner viden om sundhed på en sjov og inddragende måde 
  • give børn i daginstitutioner fælles erfaringer, som stimulerer til inkluderende legeaktivitet
  • tilbyde hjemmet materiale, der understøtter barnets læring i daginstitutionen

Hoppelines grundfilosofi er, at en af de mest betydningsfulde sundhedsfremmende gaver, vi kan give børn, er viden og erfaring med, hvad der har betydning for at have det godt, herunder glæden ved bevægelse. Hoppeline tager udgangspunkt i et bredt, positivt syn på sundhed, hvilket betyder, at livskvalitet og velvære så vel som livsstil har indflydelse på sundheden. Når sundhed betragtes som et spørgsmål om at leve et godt børneliv, betyder det, at sundhedsfremmende aktiviteter må tage udgangspunkt i børns værdier og motivationer. Det betyder, at legen kommer naturligt i fokus. Derfor er hjertet i Hopeline den fælles, fantasifulde kropslige og legende fortælling. Den fysiske ageren gør det lettere for børn at udtrykke deres oplevelser i relation til fortællingerne, og dramaet giver særlige muligheder for kreativitet og fantasifulhed i relation til bevægelse.

Materialeliste:

Institutionerne får ved tilmelding tilsendt følgende gratis materiale:

  • Mariehøne-hånddukke
  • 13 A3 fortælleark med flotte illustrationer. Hver fortælling svarer til et tidsforbrug på mellem 20-30 minutter.
  • En vejledning til og teksten til Hoppelines sund-mad-sang
  • 8 legekort med en leg på hver side, der relaterer sig til fortællingerne
  • 16 bevægelseskort

Senest fra

Mere i denne kategori: « Forside EVALUERING »